Informace zveřejňované podle zákona

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění, u nichž není dána působnost finančního arbitra podle zákona upravujícího působnost finančního arbitra. Naleznete zde informace v souladu s požadavkem § 20 písm. i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 • Kontakty
 • Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské komise - Kancelář ombudsmana je v seznamu zapsána jako subjekt řešení spotřebitelských sporů a je také notifikovaným subjektem pro mimosoudního řešení spotřebitelských sporů on-line v rámci Evropské platformy pro řešení sporů on-line Evropské komise - ODR (online dispute resolution).
 • Náš tým
 • Působnost Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.
 • Jednací řád a pravidla mimosoudního řešení sporů
 • Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se podává v českém jazyce a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu probíhá v českém jazyce.
 • Podání návrhu i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsou bez poplatku. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů strany nesou samy (např. znalecké posudky, náklady na právní zástupce, cestovní náklady).
 • Informace o průměrné délce mimosoudního řešení spotřebitelského sporu: Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Podle okolností případu může být doba trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu kratší než 90 dnů. Informaci
  o průměrné době potřebné k vyřešení sporu naleznete v naší výroční zprávě (počínaje výroční zprávou za rok 2019).

 • Je-li mimosoudní řešení sporu ukončeno uzavřením písemné dohody stran, je tato dohoda právně závazná, ale nikoli přímo vykonatelná, a tedy vynutitelná ze strany soudních orgánů. Uzavřením nezaniká nárok stran obrátit se s občanskoprávní žalobou na věcně a místně příslušný soud.
 • Činnost Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je vykonávána v souladu s evropskou i národní legislativní úpravou a v relevantních případech také právními předpisy třetích zemí. Dále je naše činnost vykonávána v souladu se zásadami mimosoudního řešení sporů a interními předpisy. Jedná se především o:

Právní úprava ČR:

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění;
 • zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění.

Právní úprava EU:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

 

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies.
Přijmout
Odmítnout