Otázky a odpovědi

Co je to Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. a proč vznikla?

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je pověřena k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti životního pojištění. Do působnosti Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. dále nepatří řešení:

  • sporů ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
  • nároků poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“) (nejde o spotřebitele v postavení pojistníka, pojištěného nebo zájemce o pojištění),
  • nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za škodu (nejde o spotřebitele v postavení pojistníka, pojištěného nebo zájemce o pojištění),
  • nároků osob, které nejsou spotřebiteli.

Řešení spotřebitelských sporů v oblasti životního pojištění je v působnosti finančního arbitra.

Co je to mimosoudní řešení sporů? Jaké má výhody?
V jakých záležitostech se mohu na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. obrátit?
Které spory řeší finanční arbitr a které Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven?
Jakým způsobem mohu podat návrh na zahájení řešení sporů u ombudsmana?
Jak dlouho bude řešení sporů u ombudsmana trvat?
Musím v mimosoudním řešení sporu u ombudsmana platit nějaké poplatky?
Musím být právně zastoupen/a?
Co mohu dělat, když nesouhlasím se závěrem mimosoudního řešení sporu u ombudsmana?
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2023