Otázky a odpovědi

Co je to Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. a proč vznikla?

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je příslušná výhradně k řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“). Spory jiného druhu v oblasti finančních služeb náležejí do působnosti Kanceláře finančního arbitra. Ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb má spotřebitel možnost obrátit se na Český telekomunikační úřad a v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství na Energetický regulační úřad. Obecně je orgánem ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce.

Co je to mimosoudní řešení sporů? Jaké má výhody?
V jakých záležitostech se mohu na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. obrátit?
Které spory řeší finanční arbitr a které ombudsman České asociace pojišťoven?
Jakým způsobem mohu podat návrh na zahájení řešení sporů u ombudsmana?
Jak dlouho bude řešení sporů u ombudsmana trvat?
Musím v mimosoudním řešení sporu u ombudsmana platit nějaké poplatky?
Musím být právně zastoupen/a?
Co mohu dělat, když nesouhlasím se závěrem mimosoudního řešení sporu u ombudsmana?
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti neživotního pojištění. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2019