Působnost Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je pověřena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. tedy není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti životního pojištění. Do působnosti Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. dále nepatří řešení:

 • sporů ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • nároků poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“),
 • nároků poškozených z pojištění odpovědnosti za škodu nebo
 • nároků osob, které nejsou spotřebiteli.

Řešení spotřebitelských sporů v oblasti životního pojištění je v působnosti finančního arbitra. V působnosti finančního arbitra je dále řešení spotřebitelských sporů v oblastech poskytování platebních služeb a vydávání a zpětné výměny elektronických peněz, úvěrů, kolektivního investování, směnárenské činnosti a stavebního spoření.

Ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb má spotřebitel možnost obrátit se na Český telekomunikační úřad a v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství na Energetický regulační úřad. Obecně je orgánem ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce.

Ombudsman může řešení sporu zahájit na základě řádně podaného návrhu ze strany spotřebitele za předpokladu, že:

 • předmětem návrhu je spor mezi navrhovatelem a pojistitelem o právo vyplývající z pojistné smlouvy anebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s pojištěním, u nichž není dána působnost finančního arbitra, nebo spor mezi navrhovatelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z jednání při distribuci pojištění, u nichž není dána působnost finančního arbitra.
 • navrhovatel je spotřebitel v postavení pojistníka, pojištěného (v případě tzv. hromadných pojistných smluv) nebo zájemce o pojištění.
 • navrhovatel své právo nejprve písemně uplatnil u pojistitele, příp. pojišťovacího zprostředkovatele, a do 60 dnů neobdržel vyjádření a zároveň nebyl informován o prodloužení lhůty pro vyjádření nebo se navrhovatel domnívá, že dané vyjádření není správné.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. nemůže řešení sporu zahájit v případech, kdy:

 • spor nenáleží do její působnosti;
 • ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem;
 • ve věci samé již rozhodl finanční arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před finančním arbitrem;
 • o předmětném sporu bylo ve věci samé rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení;
 • v předmětném sporu byla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jiným subjektem nebo v téže věci probíhá řízení u jiného subjektu mimosoudního řešení sporů;
 • návrh je zjevně bezdůvodný nebo šikanózní;
 • návrh je v téže věci podán opětovně;
 • návrh je podán po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé u pojistitele, příp. pojišťovacího zprostředkovatele;
 • je právo promlčeno a druhá strana uplatní námitku promlčení.
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies.
Přijmout
Odmítnout