O nás

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. je jedním ze subjektů pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů, a to v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tato specializovaná kancelář vznikla proto, aby měli spotřebitelé více možností při ochraně svých práv. Ombudsman na základě dobrovolnosti, nezávislosti a nestrannosti poskytuje odborné poradenství a mimosoudní řešení sporů efektivní, bezplatnou a smírnou cestou. Naším cílem je nabídnout Vám, spotřebitelům, účinnou alternativu řešení Vašeho sporu a působit na kultivaci právního prostředí v této oblasti.

Náš tým

PROF. JUDR. ALENA MACKOVÁ, PH.D.
PROF. JUDR. ALENA MACKOVÁ, PH.D.ombudsmanka
Prof. Alena Macková působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Celou svou profesní dráhu zasvětila otázkám fungování ochrany práv. Je uznávanou odbornicí v oblasti civilního procesu a alternativního řešení sporů. Zabývá se soudním řízením, postavením soudců, notářů, advokátů a dalších institucí justičního systému. Je autorkou a spoluautorkou desítek publikací (vysokoškolských učebnic, komentářů k zákonům a monografií, včetně těch cizojazyčných). Přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D byla do funkce ombudsmanky jmenována správní radou. Funkční období je tříleté, přičemž ombudsman může být do funkce jmenován opakovaně.
Mgr. Viktor Peterka
Mgr. Viktor Peterkaprávník
Mgr. Viktor Peterka 25 let působil jako právník v oblasti finančních služeb, z toho více než 15 let v pojišťovnictví jako manažer právního útvaru. Zabýval se řešením nároků z pojištění v soudních řízeních i mimosoudním vypořádávání sporů z pojištění. Aktivně byl zapojen do činnosti legislativní sekce České asociace pojišťoven a podílel se na připomínkování legislativních návrhů, tvorbě expertních právních stanovisek a implementaci regulace v oblasti pojištění a pojišťovnictví.
Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová
Mgr. et Mgr. Petra Vavrošováprávník
Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová vystudovala obor právo na Právnické fakultě UK a andragogiku na UJAK. Absolvovala kurzy mediace a facilitace. Posledních 6 let působila jako právník v Oblastní nemocnici Příbram, a. s. a rovněž jeden a půl roku v Oblastní nemocnici Kladno, a. s., nemocnici Středočeského kraje, kde bylo nedílnou součástí její práce mimosoudní řešení sporů jak s pacienty, tak se zaměstnanci a se zdravotními pojišťovnami.    
JUDr. Zuzana Kynštetrová
JUDr. Zuzana Kynštetrováprávník
JUDr. Zuzana Kynštetrová po ukončení vysokoškolského studia práv působila jako asistentka soudce u Městského soudu v Praze. Dále se několik let věnovala advokátní činnosti. V roce 2017 složila advokátní zkoušky. V rámci výkonu advokacie se účastnila soudních jednání a podílela se i na řešení sporů cestou mimosoudní. Dále působila jako notářský kandidát. Podstatnou náplní její práce v notářském úřadu bylo projednávání pozůstalostních řízení. Absolvovala řadu vzdělávacích konferencí a seminářů. V současné době studuje postgraduální studijní program zaměřený na alternativní řešení sporů.

Aktuality

První ombudsmankou Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. byla jmenována doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. zahájila svou činnost 1. února 2019.
Od 6. 11. 2019 došlo ke změně působnosti Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. tak, že je oprávněna k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblastí pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra.

Aktuální články

03dub

Pojišťovna odmítá vyplatit odškodné? Spotřebitelům zdarma radí nová ombudsmanka! Kdo má na pomoc nárok?

Vyhořel vám byt? Byli jste vykradeni? Poničila vám dům sněhová nadílka a vaše pojišťovna odmítá uhradit škodu? Využijte novinku v ochraně spotřebitelů a obraťte se na ombudsmanku České asociace pojišťoven, která vám ve...

Číst dál
03dub

Pojišťovny řeší každý rok tisíce stížností od svých klientů. Od února pomůže Kancelář ombudsmana

Marně čeká na vyplacení náhrady své zdravotní újmy po úrazu, přestože řádně platil pojistné. Řeč je o klientovi nejmenované pojišťovny. Ta totiž otálí s vyplacením škody a vyžaduje prohlídku u lékaře vzdáleného desítky...

Číst dál
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů. Copyright © 2023