Aktuální články

Marně čeká na vyplacení náhrady své zdravotní újmy po úrazu, přestože řádně platil pojistné. Řeč je o klientovi nejmenované pojišťovny. Ta totiž otálí s vyplacením škody a vyžaduje prohlídku u lékaře vzdáleného desítky kilometrů od místa bydliště dotyčného pacienta. Klient odmítá absolvovat dlouhou cestu a tvrdí, že na to pojišťovna nemá nárok. Do sporu se nyní na žádost zmíněného vložila Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (ČAP). „Je to jeden z prvních případů, který budeme řešit,“ říká první „pojistná“ ombudsmanka Alena Macková.

Zdroj:euro.cz

Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost záležitost vyřídit mimosoudní efektivní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. 1. února 2019 totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

Zdroj:opojisteni.cz

Kontaktujte

Nás

+(420) 602 273 096
kancelar@ombudsmancap.cz

Najdete nás zde

Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Josefov, Praha

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti pojištění v případech, u nichž není dána působnost finančního arbitra. Tuto činnost vykonává Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú v souladu s evropským a českým právním řádem a se zásadami mimosoudního řešení sporů.. Copyright © 2023